♥︎ SUPER SNELLE VERZENDING • Vandaag besteld, vaak dezelfde (werk)dag nog verzonden !

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - ietsmooisvoorjou.nl

ietsmooisvoorjou.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08177162.

Kwaliteit producten

De producten van ietsmooisvoorjou.nl zijn handgemaakt van natuurlijke materialen van uitstekende kwaliteit. Elk product is naar beste kunnen vervaardigd onder toepassing van zorgvuldigheid, creativiteit en vakmanschap.

Bestellen en betalen

Je kunt artikelen bestellen via de website. In deze webshop kun je eenvoudig, snel en veilig betalen via iDeal. Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van ietsmooisvoorjou.nl. Na de bestelling wordt er een orderbevestiging naar je e-mail adres verzonden. In dit bericht staat een bestelnummer, het product/de producten die zijn besteld, de eventuele verzendkosten en het totaal bedrag van de bestelling. Bestellingen worden pas geleverd wanneer het totale bedrag op onze rekening staat.

Levertijd en verzending

ietsmooisvoorjou.nl streeft er naar bestelde artikelen, onder normale omstandigheden, zolang de voorraad strekt, binnen 2 werkdagen nadat het volledige bestelbedrag op onze bankrekening is ontvangen, te verzenden via PostNL.
Wanneer bestelde artikelen onverhoopt tijdelijk niet leverbaar zijn, zal ietsmooisvoorjou.nl jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. In dit geval zal er aan jou een verwachte leverdatum worden doorgegeven.
De verzending binnen Nederland is gratis vanaf €25,-. Deze verzendkosten zijn gebaseerd op zendingen die door de brievenbus passen en op basis van de huidige normale PostNL-verzendkosten. Verzenden gebeurt voor eigen risico van de klant. Wij zorgen ervoor dat de producten goed en veilig verpakt worden en dat jouw bestelling per brievenbuspost geleverd wordt. Ietsmooisvoorjou.nl is niet aansprakelijk voor schade, vermist raken of diefstal tijdens de verzendprocedure. Hiervoor gelden de Algemene Bepalingen van PostNL. Als je je pakketje aangetekend wilt verzenden, kun je dat aangeven bij de afronding van je bestelling.

Internationale verzending
Levering buiten Nederland is ook mogelijk, we brengen dan wel extra kosten in rekening omdat post buiten Nederland nu eenmaal meer kost. Ook hierbij kiezen we voor de goedkoopste verzending. Een verzekerde betaling kun je zelf aangeven bij de bestelprocedure.

Garantie

ietsmooisvoorjou.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid. ietsmooisvoorjou.nl garandeert gedurende een periode van 6 maanden na levering dat de producten alle eigenschappen bezitten die nodig zijn voor normaal gebruik, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.
Uitzonderingen op de garantie zijn:

 • Vlekken veroorzaakt door parfum, cosmetica en/of zuurgraad van de huid.
 • Natuurlijke slijtage

ietsmooisvoorjou.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele kleurafwijkingen tussen de weergave op de website en de werkelijke kleuren. De kleuren van de fotografie kunnen o.a. door uw beeldscherm anders over komen dan het werkelijke. ietsmooisvoorjou.nl kan daarom geen 100% kleurgarantie garanderen. Retourneren vanwege lichte kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet accepteren.

Herroepingsrecht

 

Omdat elk artikel uniek is en er natuurproducten als halfedelsteen, edelstenen, parels en schelp worden gebruikt, kan het iets afwijken van de foto ervan op de website. Als je wat retour wilt sturen, zie dan het kopje `RUILEN, RETOUR EN REPARATIE` op de klantenservice pagina.

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan ietsmooisvoorjou.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ietsmooisvoorjou.nl te retourneren, conform de door ietsmooisvoorjou.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan nl. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 Kosten in geval van herroeping

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door ietsmooisvoorjou.nl of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door nl niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 Uitsluiting herroepingsrecht

 

 1. nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien ietsmooisvoorjou.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door ietsmooisvoorjou.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Problemen en vragen

Ondanks dat we ernaar streven de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en alles met de grootste zorg te verpakken, kan er toch af en toe eens wat misgaan. We vinden samen vast een oplossing. Voor opmerkingen kun je je wenden tot ietsmooisvoorjou.nl op info@ietsmooisvoorjou.nl

Klachtenregeling

 

 1. nl beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij ietsmooisvoorjou.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ietsmooisvoorjou.nl, binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot ietsmooisvoorjou.nl,  Aangezien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel  ietsmooisvoorjou.nl, als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van ietsmooisvoorjou.nl, niet op, tenzij ietsmooisvoorjou.nl, schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ietsmooisvoorjou.nl,, zal ietsmooisvoorjou.nl, naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 

Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen ietsmooisvoorjou.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Privacy

ietsmooisvoorjou.nl handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gaan zorgvuldig om met de door jou ingevoerde gegevens. Lees ook onze privacy disclaimer.

Prijzen en producten

ietsmooisvoorjou.nl besteedt veel zorg aan het publiceren van de juiste gegevens en prijzen. Aan onjuiste informatie op de website en andere publicaties kunnen geen rechten worden ontleent. Alle informatie en prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.

Veiligheid

Vanwege de kleine onderdelen zijn de producten van ietsmooisvoorjou.nl niet geschikt voor kleine kinderen (0 - 3 jaar). Ietsmooisvoorjou.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken die kunnen gebeuren tijdens het gebruik of het dragen van haar producten.

Copyright

Tenzij anders vermeld ligt het auteursrecht te allen tijde bij ietsmooisvoorjou.nl.

Al onze prijzen zijn in Euro en inclusief 21% BTW.

Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.